Vad ska man tänka på när man byter teknikleverantör?

Inledning

Mäklare letar allt oftare efter sätt att förbättra sin kundservice och operativa effektivitet. Ett sätt att göra detta är att migrera sina supportverktyg till mer integrerade lösningar. Att migrera ett mäklarföretag från en teknikleverantör till en annan kan vara ett stort åtagande, men det kan innebära många fördelar, bland annat förbättrad prestanda, tillförlitlighet och säkerhet, samt ett bredare utbud av nya utvecklingsfunktioner och funktioner.

Anledningar och fördelar med migration

Hur kan migration få ut mesta möjliga av den kraftfulla tekniken för mäklare?

Moderna systemkomponenter erbjuder flera kraftfulla funktioner som kan hjälpa mäklare att få ut det mesta av tekniken. Dessa funktioner omfattar bl.a:

 • Integration: Modulerna är integrerade med varandra, vilket innebär att mäklare kan få en samlad bild av kundens resa. Det gör det enklare att ge personlig support och lösa kundproblem snabbt.
 • Automatisering: Möjlighet att automatisera många av de manuella uppgifter som mäklare för närvarande utför. Det gör att mäklarna och deras personal kan fokusera på viktigare uppgifter, som att utveckla nya produkter och tjänster och bygga relationer med kunderna.
 • Analys: Programvaran ger mäklare värdefulla insikter om deras kundbas. Denna information kan användas för att förbättra kundservice, marknadsföringskampanjer och produktutveckling.

Varför skulle mäklare vara intresserade av att migrera sin IT-arkitektur från sin nuvarande teknikleverantör till Fair Trading Technology?

Orsakerna till migration varierar, men vanliga drivkrafter inom Forex-sektorn inkluderar modernisering, implementering av nya verktyg och applikationer samt konsolidering av mäklarsystem.

Det finns flera anledningar till varför mäklare bör överväga att gå över till att använda BrokerTools:

 • Förbättrad prestanda och tillförlitlighet: BrokerTools bygger på en avancerad teknikplattform som är utformad för att ge hög prestanda och tillförlitlighet. Detta är viktigt för mäklare, som måste kunna ge sina kunder en sömlös handelsupplevelse.
 • Bredare utbud av funktioner och funktionalitet: BrokerTools erbjuder ett brett utbud av funktioner och funktionalitet som är särskilt utformade för mäklare. Detta omfattar allt från handelsplattformarnas stödfunktioner till Back Office-system och programvara för hantering av kundrelationer (CRM).
 • Skalbarhet: BrokerTools är utformat för att vara skalbart, vilket innebär att det kan växa med ditt företag. Detta är viktigt för mäklare som vill expandera sin verksamhet.
 • Säkerhet: Vårt företag tar säkerheten på största allvar och har vidtagit flera åtgärder för att skydda dina uppgifter och system. Detta inkluderar kryptering, intrångsdetektering och brandväggar.
 • Kostnadsbesparingar: På lång sikt kan en migrering till BrokerTools hjälpa dig att spara pengar på dina IT-kostnader. BrokerTools är nämligen en molnbaserad lösning, vilket innebär att du inte behöver investera i och underhålla din egen hård- och mjukvara.

Steg-för-steg-plan för migrering

En lyckad migration börjar med en grundlig plan. Denna plan bör omfatta de steg som anges nedan:

 1. Inställning av ny lösning,
 2. Migrering av testuppsättning av plattformsdata,
 3. Länka webbplats för nya konton,
 4. Testa registreringen för att verifiera kundresan,
 5. Migrering av befintliga kunder,
 6. Informera kunderna om nya lösenord till portalen.

Det första steget i installationen av en ny lösning är att skapa en mäklarprofil som utförs av vårt team. Mäklaren kommer att få tillgång till slumpmässiga kontroller av en nyöppnad profil. Förfarandet består i att testa flödet för kundregistrering och, om nödvändigt, justera det efter verksamhetens behov. Dessutom begär vårt team att testkonton skapas från mäklarens sida när den första migreringen utförs, vilket ger ett bättre perspektiv på hur systemet är inställt för rollen som mäklare och kund. Genom att använda plattformens API:er i kombination med CSV eller direkt databasimport har vi flera sätt att överföra kunddata till BrokerTools på ett smidigt sätt. Efter godkännande från mäklaren slutför vårt team migreringen eller, om ytterligare ändringar krävs, gör mäklaren nödvändiga justeringar och utför tester igen. Kunder som migrerar kommer automatiskt att få e-post med lösenord för inloggning i kundportalen.

Sammanfattning

Migrering av supportverktyg är en viktig investering för alla mäklarföretag, och när det krävs bör varje mäklare överväga att migrera till en modern lösning. Fördelarna med migrering är betydande, från ökad operativ effektivitet och flexibilitet till förbättrad övergripande kundupplevelse, och genom att migrera kan mäklare automatisera många av sina manuella uppgifter, minska sina driftskostnader och anpassa sina system när verksamheten expanderar. Ändå hjälper migreringen mäklare att förbli konkurrenskraftiga på ständigt föränderliga finansmarknader, uppgradera och utveckla sina verksamheter till nästa nivå.

Dela den här artikeln: