Känn din kund (KYC) i BrokerTools

Inledning

Fair Trading Technologys BrokerTools är en omfattande uppsättning handelsprogram och tjänster avsedda för mäklare. En av de viktigaste funktionerna i BrokerTools onboarding-process för kunder är Känn din kund (KYC), ett förfarande som hjälper mäklare att utföra KYC på sina nya kunder och identifiera och minska bedrägerier.

KYC-reglerna är en viktig del av alla mäklares efterlevnadsprogram, som möjliggör verifiering av kunders identitet och erhållande av information om kundernas ekonomiska bakgrund. Denna information är avgörande för att bedöma kundens riskprofil och förhindra penningtvätt, ekonomisk brottslighet och andra bedrägliga aktiviteter.

Fair Trading Technologys KYC är en strömlinjeformad och automatiserad process för verifiering av kunders identitet och riskbedömning, som använder en mängd olika datakällor, t.ex:

 • Primärdata: officiella statliga källor (kreditbyråer, fastighetsregister etc.), företagsregister och andra allmänt tillgängliga resurser,
 • Databaser och datakällor för bekämpning av penningtvätt (AML): embargo- och sanktionsprogram, övervakningslistor från myndigheter och brottsbekämpande organ.

Vilka är fördelarna med att använda KYC-teknik?

KYC erbjuder många fördelar för mäklare, och de viktigaste är:

 • Förbättrad efterlevnad: Implementerade efterlevnadssystem hjälper mäklare att följa KYC-reglerna. Systemet säkerställer att mäklarna samlar in den information som krävs från sina kunder och att de bedömer kundernas risk på lämpligt sätt.
 • Minskad risk för bedrägerier: Genom att använda en mängd olika datakällor och algoritmer för att bedöma kundrisken kan mäklarföretag enkelt identifiera och förhindra bedrägliga aktiviteter.
 • Skydd av personuppgifter: Kunddata är en av mäklarföretagens mest värdefulla tillgångar, och KYC-lösningar ger en ytterligare säkerhetsnivå för att förhindra att tredje part får tillgång till kundernas konton.

Hur fungerar KYC-processen i BrokerTools?

KYC i BrokerTools kan ses som en process i fyra steg:

 1. Introduktion av kunder: När en ny kund öppnar ett konto hos mäklaren måste de lämna viss information, till exempel namn, adress, födelsedatum och personnummer. Förutom ID-kort eller pass kan dokument för verifiering av kunduppgifter omfatta företagets registreringshandlingar, kontoutdrag, kvitton (transaktionsbevis) eller nya räkningar för att validera de adresser där kunderna är belägna. Mäklaren samlar också in information om kundens finansiella bakgrund, såsom deras finansieringskälla och deras investeringserfarenhet.

 2. Verifiering av dokument: Därefter verifierar mäklaren kundens identitet och finansiella information genom att granska kopior av kundens statligt utfärdade ID, kontoutdrag och andra dokument.

 3. Riskbedömning: Information som samlas in från kundkontakten och dokumentverifieringen används för att bedöma kundens riskprofil. Denna bedömning tar hänsyn till en mängd olika faktorer, inklusive kundens bosättningsland, typ av konto, handelshistorik och finansieringskällor.

 4. Beslutsfattande – godkännande eller avvisande av kunden: Det sista steget i utvecklingen av en kunds riskpoäng är när mäklaren avgör om han eller hon ska acceptera kunden som kund och fastställa kundens handelsgränser.

KYC-konfiguration i BrokerTools

KYC-konfiguration i BrokerTools gör det möjligt för mäklare att snabbt och enkelt ställa in och hantera viktiga konfigurationsalternativ för nya kunders data genom:

 1. Lägga till riskklassificering med definierande regeluppsättningar och riskklassificering per kundens bosättningsland,
 2. Redigeringsregeln slår igenom:
 • KYC steg – definierade steg och prioriteringar i KYC checklistor, som mäklare kan utföra i sina standardkontrollförfaranden.
 • Obligatoriska dokument – listade dokument (obligatorisk, eller inte) ingår i kontrollförfaranden,
 • KYC-fält – definierade fält från kundens adressuppgifter, kundens handels- och investeringserfarenhet (visas i år och belopp för investerade pengar under de senaste 12 månaderna) och definierat fält för KYC-granskning, som ger mäklaren alternativ att godkänna eller avvisa kunden.
 • Utökad registreringsordning – ange ordningen för nödvändiga delar från att lägga till KYC-fält, godkänna villkor, skapa plånbok till att utföra extern KYC-verifiering.
 • Stödda länder – skapa separata regler för olika länder.
 • KYC automatisering – möjliggör KYC-prekvalificering och extern KYC-verifiering via tredjeparts KYC leverantörer som IDWise, Idenfy, GBG, SumSub bland andra.

BrokerTools KYC-konfiguration ger mäklare en uppsjö av alternativ att inkludera i KYC-processen som fungerar som en solid bas för kundprofilering. Ett exempel på användning av KYC är det kundregistreringsformulär som mäklare kan ställa in i BrokerTools, genom vilket de omedelbart kan samla in inledande uppgifter om kunderna.

Bästa praxis för att använda KYC i BrokerTools

För att få ut mesta möjliga av KYC bör mäklare följa dessa bästa metoder:

 • Håll systemet uppdaterat: Systemet bör uppdateras regelbundet för att återspegla ändringar i KYC-regler och för att inkludera nya datakällor.
 • Använd alla datakällor: En mängd olika datakällor rekommenderas för att verifiera kunders identitet och bedöma kundrisk. Mäklare bör använda alla tillgängliga datakällor för att få en så fullständig bild som möjligt av varje kund.
 • Se över systemet regelbundet: Mäklare bör regelbundet se över kundkännedomssystemet för att säkerställa att det fungerar korrekt och att det används på ett effektivt sätt. I det här fallet kan företag som tillhandahåller KYC vid sidan av mäklare vara mycket stödjande och rådgivande vid granskningen av systemet.

Slutsats

Fair Trading Technologys KYC är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa mäklare att identifiera och bedöma potentiella risker förknippade med sina kunder. Detta gör det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut om att öppna konton, inleda affärstransaktioner och tillhandahålla finansiella eller andra tjänster till kunder. KYC bygger således upp och upprätthåller ett system för regelefterlevnad, minskar affärsrisker, hjälper till att förhindra bedrägerier och skyddar i allmänhet mäklarnas rykte. Sammantaget är det ett säkert ramverk för ansvarsfull och etisk affärspraxis i branschen idag, och ett villkor som otvetydigt krävs på moderna finansmarknader.

Dela den här artikeln: