Webbplatsens säkerhet

FTT Sweden AB använder programvaror för att övervaka denna webbplats i säkerhetssyfte för att säkerställa att den förblir tillgänglig för alla användare och för att skydda information i systemet. Genom att gå in på denna webbplats godkänner du uttryckligen denna övervakningsverksamhet. Otillåtna försök att överlista eller kringgå säkerhetsfunktioner, att använda systemet för andra ändamål än de avsedda, att neka auktoriserade användare service, att få tillgång till, erhålla, ändra, skada eller förstöra information eller på annat sätt störa systemet eller dess funktion är förbjudet. Bevis på sådana handlingar kan avslöjas för brottsbekämpande myndigheter och leda till åtal.

Vi tar klagomål på allvar eftersom var och en av våra kunder är viktiga för oss. Vi tror att du alltid har rätt till en rättvis, snabb och tillmötesgående service. Klagomål kan göras kostnadsfritt muntligt, skriftligt eller elektroniskt till adressen nedan eller till våra övriga kontaktuppgifter, som kan nås under sidan https://www.fairtradingtech.com/contact i engelsk version.

FTT Sweden AB
Kungsgatan 11
451 30 Uddevalla
Sweden

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning för konsumenter som är bosatta i EU (i enlighet med artikel 14.1 i ODR-förordningen) på https://ec.europa.eu/consumers/odr. FTT Sweden AB deltar inte i onlinetvistlösningen.