Ledningsgrupp

Jonas Eldborn

Verkställande direktör (CEO), styrelse

Innan Jonas utsågs till vd i juni 2017 var han Fair Trading Technology (FTT)´s Chief Operating Officer och ansvarade för företagets dagliga verksamhet, bidrog till produktutvecklingen tillsammans med utvecklingsteamet och hjälpte till med försäljningsaktiviteter.

Under sin tid i den här rollen var Jonas ansvarig för en stor omvandling av processen för att få in kunderna i företaget, samt för att tillhandahålla ovärderliga produkter som resulterade i en kraftigt ökad lönsamhet och högre kvalitet på Fair Trading Technologys lösningar.

Innan Jonas började på Fair Trading Technology arbetade han i åtta år inom telekomindustrin som projektledare och backend-utvecklare. Under denna tid var Jonas en av nyckelpersonerna i flera viktiga projekt i den skandinaviska regionen.

Jonas har en kandidatexamen i mjukvaruutveckling och har även skaffat sig externa kunskaper inom management och ledarskap genom externa kurser.

Tanner Serifler

Teknikchef

Tanner har varit med i FTT sedan företaget bildades 2010 och har haft en viktig roll i utvecklingen av produkten från prototyp till färdig produkt. Tanner är ansvarig för både produktutveckling och molninfrastruktur och levererar en verkligt global applikation med höga krav på tillgänglighet och snabbhet.

I det dagliga arbetet fungerar Tanner som produktägare gentemot kunderna och som projektledare för utvecklingsteamet, där han upprättar färdplanen och ser till att den levereras. Han arbetar också proaktivt med den underliggande infrastrukturen och hostingleverantörerna för att leverera en miljö med noll driftstopp för hosting av produkten.

Innan Tanner började på FTT tillbringade han fyra år med att utveckla skräddarsydda CRM-system (Customer Relationship Management) för bank- och fastighetsbranschen för en av de största bankerna och mäklarna i Sverige. Detta gav honom en mångsidig kunskap och en unik inblick i CRM-världen som han har tagit med sig in i FTT.

Tanner har en B.Sc. i datavetenskap från Malmö universitet, men hans datorkunskaper började redan som 15-åring när han för första gången fick i uppdrag att bygga en webbplats. Under sin studietid drev han en webbplats med 100 000 unika besökare i månaden.