BrokerTools införlivade ändringar i vår kapitalförvaltning (PAMM)

I den senaste versionen av BrokerTools har vi genomfört flera förbättringar i modulen Asset Management (PAMM). Förbättringarna gäller för mäklare, strategidrivare och investerare. Målet med dessa ändringar är att ge en bättre upplevelse, mer detaljerade beräkningar och ett mer professionellt tillvägagångssätt. Om du vill veta mer kan du läsa listan nedan för detaljerad information.

1. För mäklare

Byte av valuta för investeringsportföljen

En mäklare kan nu ändra PAMM-investeringsväskans valuta om plånboken inte har använts, dvs. inga transaktioner, investeringar osv. Detta kan till exempel vara användbart om kunden har valt fel valuta vid registreringen.

Dynamiskt antal nivåer
En mäklare kommer att kunna specificera antalet nivåer som en strategiägare kan använda som en mäklarinställning.

Lägg till stöd för ”Skapa investeringskonto” på sidan för kundregistrering.
En mäklare kan nu skapa särskilda sidor för kundregistrering för investerare där kunderna kan välja att omedelbart skapa ett investerarkonto och kontovalutan när de registrerar sig.

2. För ägare av strategier

Ändra PAMM Tillgänglig för utbetalning
En strategiägares tillgängliga utbetalningsbelopp under ”Mina strategier” baseras för närvarande på plånbokssaldot minus investerarmedel och säkerhet. Den har nu ändrats till en aktiebaserad beräkning, vilket innebär att det tillgängliga utbetalningsbeloppet nu är lika med ägarens investeringssaldo. Denna ändring ger en mer rättvisande bild av hur mycket som finns tillgängligt på strategins ägares andel.

PAMM-anmälan om en begäran om uttag
Nu kommer strategibolag att få ett omedelbart e-postmeddelande så snart en investerare begär uttag av medel. Detsamma gäller om investeraren annullerar begäran om uttag.

Nya villkor för en ny strategi för nya ägare

När en kund klickar på ”Make me strategy owner” under Investments visas ett nytt formulär för villkor. Klienterna kan välja att använda en digital signatur och filen sparas sedan som PDF under användarens filer.

PAMM-investerarnas P/L-rapport
En strategiägare kan se en rapport om Investors PnL per månad för de senaste 12 månaderna. Detta är en del av den rapportering som krävs enligt MiFID II.

Lägg till strategins vinstandel i den konsoliderade avgiftsplanen.
Lägg till två rader iConsolidated fee scheduleså att investerare kan se det belopp som betalas till en strategibägare (managers profit share). Detta är i linje med MiFID II-kraven.

3. För investerare

Nytt format för villkor och POA för investerare
När en PAMM-investerare klickar på ”Investera i en strategi” byts den gamla kryssrutan för användarvillkor nu ut mot en sektion för digital signatur. När investerarna undertecknar avtalet sparas det som en PDF-fil. Detta visas endast första gången när en kund investerar i en strategi. För varje ny investering i en ny strategi måste investeraren skriva under en sekundär fullmakt som också sparas som en PDF-fil. POA innehåller strategins namn, strategins ägarens namn/företagets namn.

För mer information om hur du kan tillämpa dessa ändringar i BrokerTools Asset Management, kontakta ditt kundtjänstteam.

Dela den här artikeln: