Främjande av social handel

Konceptet social trading och hur det fungerar?

Social trading är ett relativt nytt koncept inom finansbranschen som gör det möjligt för handlare att ansluta, samarbeta och lära sig av varandra via en onlineplattform. Tanken bakom social trading är att demokratisera tillgången till finansmarknaderna genom att låta mindre erfarna handlare dra nytta av mer erfarna handlares expertis.

I social trading kan handlare dela med sig av sina affärer, idéer och insikter med andra i gemenskapen, och andra handlare kan välja att följa dem och till och med kopiera deras affärer. Detta skapar ett nätverk av handlare som kan lära sig av varandra och dra nytta av varandras framgångar.

Hur social trading fungerar kan variera beroende på plattform eller leverantör, men i allmänhet innebär det följande steg:

 • Registrering: Handlare måste registrera sig hos den sociala handelsplattformen eller leverantören för att få tillgång till gemenskapen och de funktioner som erbjuds.
 • Skapa en profil: Handlare skapar en profil som innehåller information om deras handelshistorik, prestationsmått, risktolerans och andra relevanta uppgifter.
 • Följa och kopiera: Handlare kan följa andra handlare i gemenskapen och välja att kopiera deras affärer. På så sätt kan de dra nytta av andra näringsidkares expertis och framgång.
 • Samarbete och kommunikation: Handlare kan samarbeta och kommunicera med varandra via plattformen och dela sina idéer, insikter och strategier.
 • Övervakning och analys: Handlare kan övervaka och analysera andra handlares prestationer i gemenskapen och sina egna prestationer.

Social trading har blivit alltmer populärt de senaste åren, eftersom allt fler handlare inser fördelarna med att samarbeta och lära sig av andra i samhället. Genom att använda sociala handelsplattformar och verktyg kan handlare förbättra sina handelsfärdigheter, utöka sina kunskaper om finansmarknaderna och i slutändan nå större framgång i sin handelsverksamhet.

Fördelar med att använda social trading

Några potentiella fördelar är:

 • Ökad öppenhet: Social trading gör det möjligt för näringsidkare att se andra näringsidkares handelshistorik och resultat, vilket kan bidra till att skapa förtroende och öka transparensen på marknaden,
 • Minskad risk: Genom att följa framgångsrika handlare kan kunderna minska risken för att fatta dåliga investeringsbeslut,
 • Möjligheter till lärande: Social trading ger kunderna möjlighet att lära sig av framgångsrika handlare och förbättra sina egna handelsfärdigheter,
 • Tidsbesparande: Social trading kan spara tid för kunderna genom att de enkelt kan kopiera framgångsrika aktörers affärer utan att behöva göra egna undersökningar.

Kort sagt är social trading en typ av investering som gör det möjligt för handlare att följa och kopiera andra framgångsrika handlare.

Hur främjar mäklarföretag social handel?

Trots att de är populära investeringssystem bland handlare har många mäklarfirmor fortfarande svårt att marknadsföra lösningar för social handel. Mäklarföretag använder ofta bara webbplatser som nämner dessa penninghanteringstjänster och visar diagram med information om signalleverantörerna. För att hjälpa mäklarföretagen att sprida information om dessa tjänster har vi sammanställt en lista med tre enkla sätt som är kända för att fungera för handlare.

Strategier som de flesta mäklarföretag använder för att främja social handel för sina kunder är följande:

 • Skapa utbildningsinnehåll: Mäklarföretag kan skapa utbildningsinnehåll som förklarar fördelarna med social handel och hur man kommer igång (från att ha e-böcker och sidor med insikter på sina webbplatser till att ibland skicka ut nyhetsbrev för att påminna om möjligheterna med social handel),
 • Erbjudande av incitament: Mäklarföretag kan erbjuda incitament, t.ex. sänkta avgifter eller tillgång till exklusiva funktioner, för kunder som använder social trading; till exempel kan olika bonuskampanjer anpassas för att främja system för penninghantering. En välkomstbonus kan motivera erfarna kunder att prova nya tjänster. Dessutom använder vissa mäklarfirmor bonusar för att säkerställa långsiktiga resultat genom att erbjuda handlare betydande bonusar efter 6 månader av konsekventa resultat. Mäklarna kan komplettera denna praxis genom att införa särskilda bonusar för agenter och uppmuntra dem att främja social handel,
 • Tillhandahålla sociala handelsverktyg: Mäklarföretag kan erbjuda kunderna sociala handelsverktyg som gör det enkelt att hitta och följa framgångsrika handlare, vilket uppmuntrar dem att överväga att använda social handel som en del av sin investeringsstrategi.

Fair Trading Technologys modul för social handel

Fair Trading Technologys modul för social handel kan hjälpa mäklarföretag att främja social handel för sina kunder, och här är några av de viktigaste funktionerna i Fair Trading Technologys modul för social handel:

 1. Integrering med Metatrader 4 och Metatrader 5-plattformar: Social Trading-modulen är helt integrerad med både Metatrader 4 och Metatrader 5 handelsplattformarna, vilket gör det enkelt för mäklarfirmor att erbjuda social handel till sina kunder,
 2. Följ och kopiera affärer: Modulen gör det möjligt för kunderna att följa och kopiera framgångsrika handlare, vilket ger dem möjlighet att dra nytta av deras expertis och erfarenhet,
 3. Omfattande näringsidkarprofiler: Modulen tillhandahåller omfattande profiler för varje näringsidkare, inklusive deras handelshistorik, prestationsmått och risknivåer,
 4. Anpassningsbar riskhantering: Modulen innehåller anpassningsbara riskhanteringsfunktioner som gör det möjligt för kunderna att ställa in sina egna risknivåer och automatiskt justera sina affärer i enlighet med detta,
 5. Öppen rapportering: Modulen ger transparent rapportering av alla affärer, vilket gör att kunderna kan övervaka resultatet för de handlare de följer och kopierar,
 6. Överensstämmelse: Modulen är utformad för att uppfylla lagstadgade krav, t.ex. för att säkerställa att kunderna har full kontroll över sina egna konton och affärer.
 7. Varumärke och anpassning: Modulen kan anpassas helt och hållet och märkas med mäklarföretagets logotyp och färger, vilket bidrar till att stärka företagets varumärke och identitet.

Sammanfattningsvis kan mäklarföretag dra stor nytta av att implementera Fair Trading Technologys modul för social handel. Genom att erbjuda Fair Trading Technologys helt integrerade, anpassningsbara och kompatibla lösning för social handel till sina kunder kan mäklarföretag erbjuda en konkurrensfördel på finansmarknaderna. Kunderna kan dra nytta av att följa och kopiera framgångsrika handlare, medan mäklarföretagen kan dra nytta av ett ökat engagemang, en ökad kundrelation och ökade intäkter.

Med sina omfattande handlareprofiler, anpassningsbara riskhanteringsfunktioner och transparenta rapporter är Social Trading-modulen ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa kunderna att lyckas på finansmarknaderna. Modulen kan också anpassas helt och hållet och märkas med mäklarföretagets logotyp och färger, vilket stärker företagets varumärke och identitet.

Om du är intresserad av att lära dig mer om hur Fair Trading Technologys modul för social handel kan hjälpa ditt mäklarföretag kan du boka en demo på vår officiella webbsida för modulen för social handel. Med hjälp av demonstrationen kan du se modulen i aktion och utforska dess viktigaste funktioner och fördelar.

Missa inte detta tillfälle att erbjuda dina kunder ett kraftfullt socialt handelsverktyg som kan hjälpa dem att lyckas på finansmarknaderna!

Dela den här artikeln: